Lite information:

JP BUR är konstruerad på sådant sätt att den kan användas automatiskt eller styras via fjärrkontroll. 

Redskapet är konstruerat som en inhägnad placerad direkt på marken och helt utan tak.

Stommen är uppbyggd som en ram av träreglar och klädd med stängselnät på utsidan.

Ena sidan har en ingångsöppning som regleras av en fallucka (galler) som spänns upp i gillrat läge.

Falluckans höjd från marken i uppspänt läge kan justeras mellan 10 och 80 cm.

Falluckan hålls uppe av en sprint som dras ut när ett djur födosöker och kommer åt en gillerlina längre in i buren.

Burens area är ca 9 kvm.

JP Bur utsätter inte djuren för onödigt lidande samt är selektiv då större vildsvin och andra arter t.ex hjort kan hoppa ut självmant.

Den är också selektiv genom att ingångsöppningen är justerbar i höjdled i steg om 5 cm.

JP Bur används främst där skadegörelsen är stor och där behovet att få bort vildsvin är stort.